Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия21 март 2022

Украйна: ЕК оказва техническа подкрепа на държавите в ЕС, приемащи бежанци от Украйна

EU coordinates assistance for people fleeing the war in Ukraine

Европейската комисия отправи специална покана в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП) в подкрепа на държавите членки, които приемат бежанци от Украйна след руското нахлуване в страната, както и за постепенното премахване на зависимостта им от изкопаеми горива от Русия.

След тази покана държавите членки могат незабавно да изпратят до Комисията искания за техническа подкрепа в следните области:

  • Изграждане на институционален и оперативен капацитет за приемане на хората, бягащи от войната в Украйна. Това включва подпомагане на националните органи да адаптират и ускорят достъпа до жизненоважни услуги като жилищно настаняване, образование, здравеопазване и работни места в рамките на схемата за временна закрила. Държавите членки могат да изпратят на Комисията искането си за тази специфична подкрепа до 8 април 2022 г.
  • Засилване на социалната и икономическата интеграция на бежанците от Украйна. Например по отношение на достъпа до пазара на труда Комисията ще подкрепи държавите членки при създаването на стандартизиран механизъм за признаване на академичните квалификации на бежанците. Държавите членки могат да изпратят на Комисията искането си за тази специфична подкрепа до 8 април 2022 г.
  • Оптимално използване на наличните средства на ЕС за осигуряване на настаняване на семейства или непридружени деца. Държавите членки могат да изпратят на Комисията искането си за тази специфична подкрепа до 8 април 2022 г.
  • Постепенно премахване на зависимостта на държавите членки от изкопаеми горива от РусияТова включва определяне на най-добрите реформи и инвестиции на национално, регионално и трансгранично равнище в съответствие с инициативата REPowerEU. Това ще спомогне за диверсификацията на енергийните доставки, за ускоряване на прехода към енергия от възобновяеми източници и за подобряване на енергийната ефективност. Държавите членки могат да изпратят искането си за тази специфична подкрепа до Комисията до 24 март 2022 г.

Държавите членки могат да изпратят искането си за тази специфична подкрепа до Комисията чрез националните координиращи органи. Комисията ще предостави подкрепа, след като одобри искането.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
21 март 2022