Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия14 Юни 2022 г.Време за четене 1 мин

Украйна: EK представя насоки, за да помогне на хората, бягащи от войната, да получат достъп до работни места, обучение и учене за възрастни

Ukrainian family in Brussels

От началото на непровокираната война на Русия срещу Украйна и нейните цивилни граждани, над 7 милиона души напуснаха Украйна и дойдоха в ЕС. Досега само относително малък брой хора в трудоспособна възраст са навлезли на пазара на труда в ЕС, но се очаква броят на хората, желаещи да го направят, да нарасне.

Осигуряването на бърза и ефективна интеграция на пазара на труда е важно както за приемащите общности, така и за хората, бягащи от войната, за да изградят отново живота си, да продължат да развиват уменията си и в крайна сметка да подкрепят възстановяването в Украйна.

Разбирането и признаването на уменията и официалните квалификации на пристигащите са от решаващо значение, за да се улесни навлизането им на пазара на труда и да се гарантира, че ще получат работа, която съответства на техните умения. Освен това подобряването на съществуващите умения и придобиването на нови умения е от съществено значение за успешното участие на пазара на труда и в обществото.

В днешните насоки:

  • се описват мерките, които могат да бъдат предприети от държавите членки въз основа на извлечените поуки и добрите практики, събрани до момента, като продължение на предишните мерки на равнището на ЕС,
    1. за интегриране на хората, пристигащи от Украйна, на пазара на труда, както и
    2. за подкрепа за достъпа им до професионално образование и обучение (ПОО) и учене за възрастни;
  • са посочени няколко конкретни примера за финансирани от ЕС проекти, които могат да послужат като вдъхновение за инициативите на държавите членки в тази област и да помогнат да се гарантира, че те използват по най-добрия начин наличната подкрепа на равнището на ЕС.

Насоките обхващат както лицата, които отговарят на условията за временна закрила съгласно Директивата за временната закрила, така и тези, които отговарят на условията за адекватна закрила съгласно националното законодателство.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
14 Юни 2022 г.