Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия9 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

Украйна: ЕС постига съгласие за разширяване на обхвата на санкциите срещу Русия и Беларус

Европейската комисия приветства днешното съгласие на държавите членки за приемане на допълнителни целенасочени санкции с оглед на положението в Украйна и в отговор на участието на Беларус в агресията. 

The European and Ukrainian flags

По-конкретно, с новите мерки се налагат ограничителни мерки на 160 лица и се изменят Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и Регламент (ЕС) № 833/2014 относно действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. С тези изменения санкциите на ЕС по отношение на Русия и Беларус ще бъдат съгласувани по-тясно и ще може да се гарантира още по-ефективно, че руските санкции не могат да бъдат заобикаляни, включително чрез Беларус.

По отношение на Беларус мерките въвеждат забрана за използване на SWIFT, подобна на тази за Русия, поясняват, че криптоактивите попадат в обхвата на „прехвърлимите ценни книжа“ и допълнително разширяват съществуващите финансови ограничения, като повтарят вече въведените мерки по отношение на санкциите срещу Русия.

За Русия с изменението се въвеждат нови ограничения върху износа на технологии за морско корабоплаване и радиокомуникации, добавя се Руският морски корабен регистър към списъка на държавните предприятия, подлежащи на финансови ограничения, и се въвежда разпоредба за предварителен обмен на информация за износа на оборудване за морска безопасност.

Включени са още 160 лица във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
9 Mарт 2022 г.