Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия8 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

Украйна: ЕС засилва солидарността си с хората, които бягат от войната

Комисията подчертава днес изключителната подкрепа, предоставяна от ЕС за подпомагане на хората, бягащи от войната в Украйна, както и на държавите от ЕС, които ги приемат.

Delivery of humanitarian cargo to Moldova through the EU Civil Protection Mechanism 

Изправена пред непровокираното и необосновано военно нашествие на Русия в Украйна, европейската солидарност в действие помага на хората чрез пряка хуманитарна помощ, спешна помощ за гражданска защита, подкрепа на границата, както и ясен правен статут, който позволява на хората, бягащи от войната, да получат незабавна закрила в ЕС.

Наличната помощ включва:

  • Хуманитарна помощ: Както председателят Фон дер Лайен обяви, 500 милиона евро от бюджета на ЕС са насочени към справяне с трагичните хуманитарни последици от войната както в Украйна, така и извън нея. От тази сума 90 милиона евро хуманитарна помощ, включително 85 милиона евро за Украйна и 5 милиона евро за Молдова, вече се използват за осигуряване на храна, вода, здравни грижи, подслон, както и за подпомагане на покриването на основните нужди на най-уязвимите лица. В рамките на най-мащабното досега задействане на Механизма за гражданска защита на ЕС в отговор на извънредна ситуация милиони консумативи, включително превозни средства, медицински материали, палатки, одеяла и спални чували вече достигнаха до нуждаещите се в Украйна, като в същото време се предоставя допълнителна помощ на съседните Молдова, Полша и Словакия в подкрепа на хората, бягащи от войната.
  • Подкрепа за управлението на границите: Комисията издаде оперативни насоки, за да помогне на граничните служители на държавите от ЕС при ефективното управление на пристигащите на границите с Украйна и за намаляване на времето за чакане, като същевременно се поддържа високо равнище на сигурност. Агенциите на ЕС също така предоставят допълнителен персонал и експертен опит в подкрепа на държавите членки, като например 49 служители на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) са разположени по границите между ЕС и Украйна и между Молдова и Украйна, а в Румъния са разположени още 162 служители. Молдова също така ще получи допълнително 15 милиона евро, за да се подпомогне справянето със ситуацията.
  • Защита за бягащите и подкрепа за капацитета за приемане: За рекордно кратко време държавите от ЕС единодушно се съгласиха да бъде активирана Директивата за временната закрила, за да има яснота и сигурност за нуждаещите се лица, като се предоставят права за социално подпомагане, достъп до трудовия пазар и образование. В центъра на този подход е солидарността между държавите членки. Комисията ще координира „Платформа за солидарност“, в която държавите членки могат да обменят информация относно капацитета за приемане. Фондовете в областта на вътрешните работи за периода 2021—2027 г. също ще осигурят значителни допълнителни ресурси за държавите членки, за да се осигурят подходящи приемни центрове и ефективни процедури за предоставяне на убежище. Комисията предлага също така да се удължи периодът на изпълнение за средствата, които са на разположение на държавите членки по линия на фондовете в областта на вътрешните работи за периода 2014—2020 г., което ще доведе до около 420 милиона евро допълнителна подкрепа. Комисията ще публикува на уебсайта Europa информация, за да помогне на гражданите и частния сектор да се уверят, че тяхната подкрепа за бягащите от войната преминава през надеждни организации и отговаря на нуждите.
  • Действие в рамките на политиката на сближаване за бежанците в Европа: Комисията също така приема законодателно предложение за „Действие за сближаване за бежанците в Европа“ (CARE). Това ще осигури допълнителна гъвкавост за финансиране на широк кръг мерки в подкрепа на хората, които бягат от Украйна, от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). Например тези средства за сближаване могат да бъдат използвани за инвестиции в образование, заетост, жилищно настаняване, здравни услуги и услуги за полагане на грижи за деца, а в случая на ФЕПНЛ — за основно материално подпомагане, като храна и облекло. За да се подкрепят допълнително държавите членки, ще бъде удължено с една година прилагането на извънредната ставка на съфинансиране в размер на 100 %, която бе въведена в отговор на пандемията. Освен това около 10 милиарда евро от фондовете „Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“ (REACT-EU) за 2022 г. са на разположение и могат да бъдат използвани и за финансови действия в подкрепа на бягащите от Украйна.

Подробности ще намерите в съобщението за медиите тук

Данни

Дата на публикуване
8 Mарт 2022 г.