Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия23 Mарт 2022 г.Време за четене 1 мин

Украйна: предварително финансиране по линия на REACT-EU в размер на 3,4 млрд. евро за държавите членки, приемащи бежанци от Украйна

Reception points for Ukrainian refugees in Poland

В подкрепа на държавите членки, които приемат и настаняват бежанците от войната в Украйна, днес Комисията предложи да увеличи с 3,4 млрд. евро общото предварително финансиране по линия на помощта за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU). След като бъде прието от съзаконодателите, това непосредствено вливане на ликвидност, съчетано с гъвкавостта благодарение на Действията по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE), ще ускори достъпа на държавите членки до средства, които да изразходват за инфраструктура, настаняване, оборудване и услуги в областта на заетостта, образованието, социалното приобщаване, здравеопазването и грижите за децата.

Комисията предлага предварителното финансиране от транша по линия на REACT-EU за 2021 г. да се увеличи от 11 % на 15 % за всички държави членки. Освен това за държавите членки на първа линия (Унгария, Полша, Румъния и Словакия) и държавите членки с най-голям дял на пристигащите от Украйна спрямо тяхното население (над 1 % между 24 февруари 2022 г. и 23 март 2022 г. — Австрия, България, Чехия и Естония) Комисията предлага този процент да се увеличи на 45 %. Така общият размер на предварителното финансиране се увеличава с 3,4 млрд. евро, които ще бъдат изплатени на държавите членки веднага щом предложението бъде одобрено от съзаконодателите.

Тъй като броят на бягащите от войната расте ежечасно и към момента в държавите членки тече регистрация на хората, положението е много динамично. За да си състави картина на положението, онагледяваща натиска, пред който са изправени държавите членки поради големия брой пристигащи, Комисията изчисли дела на пристигащите спрямо населението въз основа на информация от държавите членки, получена чрез мрежата на ЕС за подготвеност и управление на кризи в областта на миграцията, чрез международни организации и други надеждни отворени източници.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
23 Mарт 2022 г.