Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Септември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Украйна ще въведе мерки за избягване на ново увеличение на вноса на някои земеделски култури в ЕС

След изтичането на ограничителните мерки по отношение на украинския износ на зърно и други храни за ЕС, Украйна се съгласява да въведе мерки за избягване на ново нарастване на вноса в ЕС.

Внос на зърно Украйна

Европейската комисия анализира данните, свързани с въздействието на износа на 4 категории селскостопански култури върху пазара на ЕС.

Тя стигна до заключението, че благодарение на работата на Координационната платформа и на временните мерки, въведени на 2 май 2023 г., нарушенията на пазара в 5-те държави членки, граничещи с Украйна, вече са отстранени.

Конструктивното отношение на всички участници в платформата спомогна за решаването на конкретни проблеми и гарантира, че износът към трети държави извън ЕС се осъществява и дори се увеличава.

В резултат на това беше постигнато съгласие, че:

  • Срокът на действие на съществуващите мерки изтича днес.
  • Украйна се съгласи да въведе всички правни мерки (включително например система за лицензиране на износа) в срок от 30 дни, за да се избегне пренасищане със зърно.
  • Докато това стане, Украйна трябва да въведе - считано от 16.9.2023 г. - ефективни мерки за контрол на износа на 4 групи стоки, за да се предотвратят нарушения на пазара в съседните държави членки на ЕС. Украйна ще представи на платформата план за действие не по-късно от края на работния ден в понеделник, 18 септември 2023 г.
  • Европейската комисия и Украйна ще наблюдават ситуацията чрез платформата, за да могат да реагират на непредвидени ситуации. 
  • Европейската комисия ще се въздържа от налагане на каквито и да било ограничения, докато са налице ефективни мерки от страна на Украйна и те функционират пълноценно.

Контекст:

Европейският съюз действа решително и ефективно в подкрепа на износа на украинско зърно и други хранителни продукти, по-специално чрез коридорите за солидарност. Успехът на тази работа доведе до временни нарушения на пазарите на пет държави членки, които имат обща граница с Украйна, което на 2 май 2023 г. доведе до налагането на временни ограничителни мерки върху поредица украински износ на храни. Успоредно с това беше създадена координационна платформа, обединяваща Украйна, България, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Европейската комисия. Тя допринесе за развитието на инфраструктурата и увеличаването на логистичния капацитет, както и за премахването на административните пречки пред износа на селскостопански продукти от Украйна.

Данни

Дата на публикуване
15 Септември 2023 г.
Автор
Представителство в България