Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия2 Декември 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

В България ще започне работа център на ЕС за борба с дезинформацията

Disinfo

Европейската комисия създава шест нови центъра за борба с дезинформацията, които ще станат част от Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO) — независимата платформа за проверители на факти, изследователи и други заинтересовани страни, допринасящи за борбата с дезинформацията в Европа. Така платформата вече ще покрива всички държави членки на ЕС, в това число и България.

Новите центрове ще започнат да функционират от началото на следващата година и ще допълват настоящите осем, създадени от 2021 г. насам. Те ще допринесат за създаването на мултидисциплинарна общност, за да се развива мрежа, способна да открива и анализира кампании за дезинформация, да организира дейности за медийна грамотност на национално или мултинационално равнище и други инициативи в подкрепа на борбата с дезинформацията.

Заместник-председателят, отговарящ за ценностите и прозрачността, Вера Йоурова заяви: „Гарантирането на прозрачност, повишаването на осведомеността и проверката на фактите са сред най-важните инструменти, с които разполагаме за разобличаване на дезинформацията, разпространявана онлайн. Гарантираме, че това се извършва ефективно и че резултатите са достъпни за всеки един европеец. Ще продължим да използваме експертния опит на Европейската обсерватория за цифрови медии в контекста на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. Това също така ще засили усилията за противодействие на руската военна пропаганда във всяка държава от ЕС и на всички езици.“

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: „В ЕС засилваме действията си срещу дезинформацията и приносът на Европейската обсерватория за цифрови медии в това отношение е важен. Новият законодателен акт за цифровите услуги — основата за повишаване на безопасността на онлайн пространството, който току-що влезе в сила — ще постави борбата ни срещу дезинформацията на ново равнище.“

EDMO и регионалните центрове са независими от националните публични институции или институции на ЕС.

Шестте предложения, избрани от панел от независими експерти, ще се възползват от безвъзмездно финансиране от ЕС (общо около 8 милиона евро) от програмата „Цифрова Европа“. Всеки от новите национални и регионални центрове ще обхваща една или повече държави: Австрия, България, Хърватия, Кипър, Естония, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Румъния и Словения, както следва:

  • ADMO - Adria Digital Media Observatory (covering Croatia and Slovenia);
  • BECID - Baltic Engagement Centre for Combating Information Disorders (covering Estonia, Latvia and Lithuania);
  • BROD - Bulgarian-Romanian Observatory of Digital Media;
  • GADMO - German-Austrian Digital Media Observatory;
  • LAKMUSZ - EDMO Hungarian hub against disinformation;
  • MedDMO - Mediterranean Digital Media Observatory (covering Greece, Malta and Cyprus).

Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO), която започна да функционира на 1 юни 2020 г., служи като център за проверители на факти, представители на академичната общност и други заинтересовани страни, допринасящи за борбата с дезинформацията в Европа. Тя също така насърчава и подкрепя сътрудничеството с медийни организации, експерти в областта на медийната грамотност и предоставя подкрепа на създателите на политики.

Като част от първата си фаза от дейностите EDMO разгърна технически средства и инфраструктура, за да улесни сътрудничеството и обмена на знания между изследователите и проверителите на факти в Европа и да координира съвместните дейности на равнище ЕС.

Втората фаза започна с създаването на първите осем центъра на EDMO преди година и сега приключва с допълнителните шест центъра, които гарантират пълно покритие на ЕС. През първата година центровете показаха голяма добавена стойност, по-специално като допринесоха за работата на работната група на EDMO по въпросите на войната в Украйна.

Комисията ще продължи да надгражда този експертен опит, включително в контекста на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията от 2022 г.

Данни

Дата на публикуване
2 Декември 2022 г.
Автор
Представителство в България