Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия1 Февруари 2023 г.Време за четене 1 мин

В България се отчита увеличаване смъртността от ракови заболявания

World Cancer Day

Малко преди Световния ден за борба с рака, 4 февруари, Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) представят първите профили на държавите по отношение на рака в рамките на Европейския регистър на неравенствата при раковите заболявания за всички държави — членки на ЕС, Норвегия и Исландия.

С 26 % от смъртните случаи ракът е втората причина за смъртност в целия ЕС след сърдечносъдовите болести. Друга важна констатация е, че ракът на белия дроб остава най-честата причина за смърт от рак. Съществуват и големи неравенства по отношение на смъртността между държавите от ЕС.

Публикуваният профил на България показва ,че тя е единствената държава в ЕС, в която се отчита увеличаване на смъртността от рак.

Контекст

За първото представяне на 1 февруари 2023 г. с помощта на ОИСР бяха изготвени общо 29 профила на държави по отношение на рака (ЕС27, Исландия и Норвегия). Профилите са инструмент, чрез който се определят неравенствата при профилактиката на раковите заболявания и грижите за болните от рак. Те насочват вниманието върху главните постижения, предизвикателства и различия в рамките на всяка държава и сравняват констатациите за отделните държави със ситуацията в ЕС като цяло. По този начин се подпомагат създателите на политики и се насочват инвестициите и интервенциите на регионално, национално и европейско равнище в рамките на европейския план за борба с рака.

Повече информация за ще намерите в съобщението тук.

Данни

Дата на публикуване
1 Февруари 2023 г.