Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия17 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

В Бургас се открива финансирана от ЕС инсталация за преработка на разделно събрани отпадъци

Инвестиции в по-чиста околна среда: нова инсталация за биоразградими отпадъци в Бургас с финансиране от ЕФРР.

Бургас проект

Като поредна стъпка към достигането на екологичните стандарти на Европейския съюз, Европейската комисия и българските институции откриват в понеделник (20 ноември 2023 г.) нова анаеробна инсталация за преработка на разделно събрани биоразградими отпадъци в Бургас.

ЕС съфинансира проекта с 14 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци в регион Бургас.

Общините Бургас, Несебър и Поморие са най-големите производители на отпадъци в област Бургас. В отговор на това неотложно екологично предизвикателство, съфинансираният от ЕС проект въведе нов подход към управлението на отпадъците. Проектът включва анаеробна инсталация с капацитет от 30 652 тона годишно. Модерното съоръжение се състои от 8 биореактора, система за биогаз, газово хранилище друго съвременно оборудване. Избраният метод за анаеробната инсталация е суха метанизация. Освен това е изградена инсталация за компостиране с 6 тунела. Съоръжението е оборудвано със системи за ефективно управление на процеса на ферментация. Проектът постига максимална енергийна ефективност чрез когенерационна система, която едновременно произвежда електроенергия и полезна топлинна енергия от биогаза, който се отделя при преработката на отпадъците. Проектът включва и основна инфраструктура в подкрепа на съоръженията за управление на отпадъците като пътища, възможности за доставки и канализационни тръби. Създадена е обща система за разделно събирани биоразградими отпадъци, която включва 10 камиона за събиране на отпадъци и два товарача, както и мрежа от 11 315 контейнери, стратегически разположени на територията на общините Бургас, Несебър и Поморие.

Този проект не само е насочен към непосредствените предизвикателства, породени от биоразградимите отпадъци, но също така е пример за ангажимент за устойчиви и далновидни практики за управление на отпадъците. Участващите в проекта общини отдават приоритет на интегрирания подход и прилагат авангардни технологии: те създават положителен прецедент за управление на околната среда и отговорно използване на ресурсите. Инициативата създава работни места и насърчава по-чиста и по-здравословна околна среда, чрез което въздействието й се простира отвъд единствено намаляването на отпадъци. Проектът съответства на целите на ЕС за устойчивост и демонстрира ангажимент за по-екологосъобразно бъдеще.

Данни

Дата на публикуване
17 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България