Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия18 Януари 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Висшето образование: университетите в ЕС, подготвени за бъдещето чрез по-задълбочено транснационално сътрудничество

Европейската комисия представя европейска стратегия за университетите и предложение за препоръка на Съвета относно изграждането на мостове за ефективно европейско сътрудничество в областта на висшето образование.

European Union Capitals - Ljubljana, Slovenia

Днес повече от всякога европейското общество се нуждае от приноса на университетите и другите висши учебни заведения. Европа е изправена пред големи предизвикателства, като изменението на климата, цифровата трансформация и застаряването на населението, в момент, когато е засегната от най-голямата световна здравна криза за цял век и от икономическите последици от нея. Университетите и целият сектор на висшето образование се намират в пресечната точка между образованието, научните изследвания и иновациите. Това е уникална позиция по отношение на изграждането на устойчиви и издръжливи икономики и постигането на по-екологичен, по-приобщаващ и по-цифровизиран Европейски съюз.

Двете нови инициативи, приети днес — европейска стратегия за университетите и предложение на Комисията за препоръка на Съвета относно изграждането на мостове за ефективно европейско сътрудничество в областта на висшето образование — ще подкрепят университетите в това начинание.

Европейското измерение във висшето образование и научните изследвания ще бъде стимулирано с четири водещи инициативи до средата на 2024 г.:

  • Разширяване до 60 алианса на европейски университети с повече от 500 висши училища до средата на 2024 г. с индикативен бюджет за „Еразъм+“ в размер на 1,1 милиарда евро за периода 2021—2027 г. 
  • Работа за създаването на правен статут на алиансите на институции за висше образование
  • Работа за създаването на съвместна европейска образователна степен, за да се признае стойността на транснационалния опит във висшето образование, придобито от студентите, и да се намали бюрокрацията за осъществяване на съвместни програми.
  • Разширяване на инициативата за европейска студентска карта чрез въвеждането на уникален европейски студентски идентификатор

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук

Данни

Дата на публикуване
18 Януари 2022 г.
Автор
Представителство в България