Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия17 Aвгуст 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Влиза в сила новият Регламент за батериите

Кръгова икономика: днес влиза в сила новият регламент за събиране, повторно използване и рециклиране на батериите.

Акумулаторни батерии за рециклиране
(c) European Union, 2020

Новият Регламент за батериите, който влиза в сила на 17 август 2023 г. ще гарантира, че батериите в Европа имат нисък въглероден отпечатък, че използват само минимум вредни вещества, че се нуждаят от по-малко суровини, както и че се събират, използват се повторно и се рециклират.

В съответствие с целите на Европейския зелен пакт, Регламентът за батериите е първият европейски законодателен акт, който възприема подход, основан на целия жизнен цикъл, т.е. при който снабдяването, производството, употребата и рециклирането са залегнали в единен закон.

От 2025 г. ще бъдат въведени мерки за подобряване на ефективността и въглеродния отпечатък на акумулаторните батерии, използвани в промишлеността, електромобилите и леките транспортни средства. Батериите на пазара на ЕС ще могат да съдържат само най-необходимия минимум вредни вещества.

От 2025 г. постепенно ще се въвеждат изисквания за ефективността на рециклирането, оползотворяването на материалите и рециклираното съдържание. Всички събрани отпадъчни батерии ще трябва да бъдат рециклирани и ще трябва да се постигне висока степен на оползотворяване, особено за суровини като кобалт, литий и никел.

От 2027 г. потребителите ще могат сами да отстраняват и заменят преносимите батерии в своите електронни устройства във всеки момент от жизнения им цикъл. В помощ на потребителите ще се въведе QR код, който ще осигури достъп до цифров паспорт с подробна информация за всяка батерия.

Новият регламент предвижда също така производителите да гарантират, че съдържанието на литий, кобалт, никел и естествен графит в техните батерии няма неблагоприятни екологични или социални последици.

През декември 2020 г. ЕК предложи действащата от 2006 г. Директива за батериите да бъде преразгледана поради новите социално-икономически условия, технологичното развитие, пазарите и употребите на батериите.

За повече информация:

Регламент за батериите

Нови правила за производство и рециклиране на батериите

Съобщение на ГД „Околна среда“

Данни

Дата на публикуване
17 Aвгуст 2023 г.
Автор
Представителство в България