Направо към основното съдържание
Представителство в България
Новинарска статия23 Февруари 2022 г.Представителство в България

Закон за данните: ЕК предлага мерки за справедлива и иновативна икономика, основана на данни

Европейската комисия предлага нови правила за това кой може да използва и да има достъп до генерираните във всички икономически сектори в ЕС данни. 

Digital growth

Законът за данните ще гарантира справедливост в цифровата среда, ще стимулира конкурентен пазар на данни, ще разкрие възможности за предприятията и ще направи данните по-достъпни за всички. Той ще доведе до новаторски услуги и по-конкурентни цени за следпродажбените услуги и ремонт на свързани обекти. Като последен хоризонтален градивен елемент от стратегията за данните на Комисията, Законът за данните ще играе ключова роля в цифровата трансформация в съответствие с целите в областта на цифровите технологии за 2030 г.

Предложението за Закон за данните включва:

  • Мерки, позволяващи на ползвателите на свързани устройства достъп до генерираните от тях данни, които често се събират изключително от производителите; и споделяне на такива данни с трети страни за осигуряване на следпродажбени услуги или други иновативни услуги, основани на данни.
  • Мерки за уравновесяване на преговорните позиции на МСП чрез предотвратяване на злоупотребите с дисбаланси в договорите за споделяне на данни.
  • Средства на органите от обществения сектор за достъп и използване на данни, държани от частния сектор, който е необходим в извънредни обстоятелства, особено при обществено значими извънредни ситуации.
  • Нови правила, които позволяват на клиентите ефективно да се прехвърлят между доставчици на услуги за обработка на данни в облак, и въвеждане на предпазни мерки срещу незаконно предаване на данни.

Подробности ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
23 Февруари 2022 г.
Автор
Представителство в България