Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия25 Aприл 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Законодателен акт за цифровите услуги: ЕК определя първия набор от много големи онлайн платформи и търсачки

Работа на компютър
(c) European Union, 2023

Европейската комисия прие първите решения за определяне съгласно Законодателния акт за цифровите услуги, с които се определят 17 много големи онлайн платформи и 2 много големи онлайн търсачки, достигащи до поне 45 милиона активни потребители месечно. Те са:

Много големи онлайн платформи:

 • Alibaba AliExpress
 • Amazon Store
 • Apple AppStore
 • Booking.com
 • Facebook
 • Google Play
 • Google Maps
 • Google Shopping
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Snapchat
 • TikTok
 • Twitter
 • Wikipedia
 • YouTube
 • Zalando

Много големи онлайн търсачки:

 • Bing
 • Google Search

Платформите са определени въз основа на данните за потребителите, които те трябваше да публикуват до 17 февруари 2023 г.

Следващи стъпки за определените платформи и търсачки

След своето определяне, дружествата ще трябва да изпълнят в срок от четири месеца пълния набор от нови задължения съгласно Законодателния акт за цифровите услуги. Тези задължения имат за цел да овластят и защитят потребителите онлайн, включително малолетните и непълнолетните лица, като изискват от определените услуги да оценяват и смекчават своите системни рискове и да предоставят надеждни инструменти за модериране на съдържание. Това включва:

 • По-голямо овластяване на потребителите:
  • потребителите ще получават ясна информация защо им се препоръчва определена информация и ще имат право на отказ от препоръчващите системи, основани на профилиране;
  • потребителите ще могат лесно да докладват за незаконно съдържание, а платформите ще трябва да обработват тези сигнали надлежно;
  • показването на рекламите не може да се основава на чувствителни данни на потребителя (като етнически произход, политически възгледи или сексуална ориентация);
  • платформите трябва да етикетират всички реклами и да информират потребителите кой плаща за тях;
  • платформите трябва да предоставят лесно разбираемо и ясно обобщение на своите общи условия на езиците на държавите членки, в които развиват дейност.
 • Силна защита на децата:
  • платформите ще трябва да препроектират своите системи, за да гарантират високо равнище на неприкосновеност на личния живот, сигурност и безопасност на децата;
  • основаните на профилиране целенасочени реклами, насочени към деца, вече не са разрешени;
  • специалните оценки на риска, включително за отрицателните въздействия върху психичното здраве, ще трябва да бъдат предоставени на Комисията 4 месеца след определянето и оповестени най-късно след една година;
  • платформите ще трябва да препроектират услугите си, включително своите интерфейси, препоръчващи системи, общи условия, за да смекчат тези рискове.
 • По-надлежно модериране на съдържание, по-малко дезинформация:
  • платформите и търсачките трябва да предприемат мерки за справяне с рисковете, свързани с разпространението на незаконно съдържание онлайн и с отрицателното въздействие върху свободата на изразяване на мнение и свободата на информация;
  • платформите трябва да имат ясни общи условия и да ги прилагат надлежно и последователно;
  • платформите трябва да разполагат с механизъм, чрез който потребителите да сигнализират за незаконно съдържание, и да реагират експедитивно на тези сигнали;
  • платформите трябва да анализират своите специфични рискове и да въведат мерки за смекчаване — например, за да се предотврати разпространението на дезинформация и неавтентичното използване на тяхната услуга.
 • Повече прозрачност и отчетност:
  • платформите трябва да гарантират, че техните оценки на риска и спазването на всички задължения по Законодателния акт за цифровите услуги се подлагат на външен и независим одит;
  • те ще трябва да предоставят достъп на изследователите до публично достъпни данни; по-късно ще бъде създаден специален механизъм за одобрени изследователи;
  • те ще трябва да публикуват хранилищата на всички реклами, предлагани от техния интерфейс;
  • платформите трябва да публикуват доклади за прозрачност относно решенията за модериране на съдържание и управлението на риска.

В срок от 4 месеца след нотифицирането на решенията за определяне, определените платформи и търсачки трябва да адаптират своите системи, ресурси и процеси, за да осигурят съответствие, да създадат независима система за съответствие и да проведат и докладват на Комисията своята първа годишна оценка на риска.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Текстът на Законодателния акт за цифровите услуги в Официален вестник на ЕС

Законодателен акт за цифровите услуги — въпроси и отговори

Информационна страница за Законодателния акт за цифровите услуги

Законодателен пакет за цифровите услуги  

Въпроси и отговори относно определянето на броя на потребителите

Данни

Дата на публикуване
25 Aприл 2023 г.
Автор
Представителство в България