Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Февруари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Зимна икономическа прогноза — 2024 г.: Забавено възстановяване на растежа и по-бързо намаляване на инфлацията

Зимна икономическа прогноза 2024 г.

Европейската комисия представи зимната икономическа прогноза от 2024 г.

След слаб растеж през миналата година, икономиката на ЕС навлезе в 2024 г. на по-слаба основа от очакваното. Зимната междинна прогноза на Европейската комисия преразглежда растежа както в ЕС, така и в еврозоната, до 0,5% през 2023 г. от 0,6%, предвидени в есенната прогноза; и до 0,9% в ЕС (спрямо 1.3%) и 0,8% в еврозоната (спрямо 1,2%) през 2024 г. Остава очакването през 2025 г. икономиката да нарасне с 1,7% в ЕС и с 1,5% в еврозоната.

Очаква се инфлацията да се забави по-бързо от очакваното през есента. В ЕС се очаква хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) да спадне от 6,3% през 2023 г. на 3,0% през 2024 г. и 2,5% през 2025 г. В еврозоната се очаква той да се забави от 5,4% през 2023 г. до 2,7% през 2024 г. и до 2,2% през 2025 г.

Тази прогноза е съпътствана от несигурност на фона на продължителното геополитическо напрежение и риска от по-нататъшно разширяване на конфликта в Близкия изток. На национално равнище рисковете за базовите прогнози за растеж и инфлация са свързани с потреблението, ръста на заплатите и маржовете на печалба, както и с това колко високи лихвени проценти остават за какъв период от време. Климатичните рискове и екстремните метеорологични явления също представляват заплахи.

За България се очаква реалният БВП да нарасне с 1,9% през 2024 г. и с 2,5% през 2025 г. Годишната инфлация се очаква да се забави значително до 3,4% през 2024 г. и до 2,9% през 2025 г.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите и в прогнозата за България.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: "Европейската икономика премина през една изключително трудна година - серия от фактори подложиха на сериозно изпитание нашата устойчивост. Очаква се възстановяването през 2024 г. да бъде по-скромно от прогнозираното преди три месеца, но постепенно да се ускори на фона на по-бавно покачване на цените, нарастващи реални заплати и забележително силен пазар на труда. Очаква се инвестициите да се задържат и да се стимулират чрез облекчаване на условията за кредитиране и потока на финансиране по МВУ. През 2025 г. се очаква растежът да се стабилизира, а инфлацията да спадне близо до целта на ЕЦБ от 2%. Геополитическото напрежение, все по-нестабилният климат и редица важни избори по света тази година са фактори, които увеличават несигурността около тази перспектива."

Данни

Дата на публикуване
15 Февруари 2024 г.
Автор
Представителство в България