Skip to main content
Представителство в България logo
Представителство в България

Приоритети на Европейската комисия: 2019-2024

Комисията „Фон дер Лайен“: две години по-късно

Приоритети на Европейската комисия: 2019 - 2024 г.

На всеки 5 години, в началото на всеки нов мандат на Европейската комисия, председателят определя приоритетните области, върху които ще се съсредоточи работата на Комисията.

Настоящата комисия начело с председателя Урсула фон дер Лайен предложи набор от амбициозни цели за бъдещето на Европа:

  • неутралност по отношение на климата до 2050 г.
  • превръщане на 20-те години на 21 век в цифровото десетилетие на Европа
  • укрепване на позицията на Европа в света чрез по-геополитически подход

6 приоритета на Комисията „Фон дер Лайен“

Изграждане на нова стратегия за растеж с цел превръщане на Европейския съюз в модерна, въглеродно неутрална, ефективна по отношение на ресурсите, устойчива и конкурентоспособна икономика.
Укрепване на цифровия суверенитет с ясен акцент върху данните, технологиите и инфраструктурата за цифрова трансформация, която работи в полза на всички европейци.
Създаване на по-привлекателна инвестиционна среда и подпомагане на икономическия растеж, който създава качествени работни места, особено за младите хора и малките предприятия.
Подкрепа за многостранното сътрудничество и глобален ред, основан на правила, чрез координиран подход към външните действия и единен европейски глас в света.
Засилване на ролята на европейските граждани в процесите на вземане на решения и определяне на приоритети на ЕС, и едновременно с това защита на нашата демокрация от външна намеса.