Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия6 Юни 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейските институции предприемат действия за защита на изборите за ЕП срещу дезинформацията

ЕС срещу дезинформацията
© European Union, 2024

Европейският съюз осигурява колективен отговор на съществуващите заплахи от чуждестранно манипулиране на информация и вмешателство, включително дезинформация, във връзка изборите за Европейски парламент. 

Въз основа на ясен мандат от политическото ръководство, от години институциите на ЕС се борят с това предизвикателство. Тези усилия се осъществяват в тясно сътрудничество и координация между институциите и с участието на широк кръг заинтересовани страни –  държавите членки, медиите, проверителите на факти и гражданското общество – с цел споделяне на идеи, обмяна на опит и добри практики и координиране на ответните действия.

ЕС е лидер в световен мащаб в справянето със заплахите, свързани с чуждестранното манипулиране на информация и вмешателство и работи също с партньори извън ЕС чрез форуми като Механизма за бързо реагиране на Г-7. За да повиши устойчивостта на опитите за външна намеса, ЕС разработи инструментариум за противодействие –  инструменти, вариращи от ситуационна осведоменост и изграждане на устойчивост до законодателство и дипломатически лостове. Всички усилия се полагат при пълно зачитане на основните европейски ценности като свободата на изразяване и свободата на мнение.

Отговорът на дезинформацията включва:

  • Разработване на политики за укрепване на демокрациите, което затруднява злоупотребата с онлайн платформи и защита на журналистите и медийния плурализъм;
  • Повишаване на осведомеността за дезинформацията и противодействието й;
  • Изграждане на обществена устойчивост срещу дезинформацията чрез медийна грамотност и проверка на фактите;
  • Сътрудничество с други институции, национални органи и трети страни.

Институциите на ЕС насърчават няколко дейности, включително кампании за повишаване на осведомеността и инициативи за медийна грамотност, за повишаване на обществената устойчивост срещу дезинформацията и манипулирането на информация. Примерите включват:

  • Официалния уебсайт за европейските избори с раздел „Свободни и честни избори“;
  • Поредица от видеоматериали от Европейския парламент на 24 официални езика на ЕС, в които се предоставя информация за техниките, използвани от разпространителите на дезинформация за заблуждаване на хората;
  • Брошура на Европейския парламент с 10 съвета за борба с дезинформацията;
  • Инструменти за учителите от Европейската комисия относно начините за откриване и борба с дезинформацията;
  • Съвместна кампания на Комисията и на Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги с видеоклип за повишаване на осведомеността преди изборите;
  • Поредица от статии и информация в специализирания портал EUvsDisinfo на Европейската служба за външна дейност, който поддържа и езикова версия на български език.

Допълнителна информация ще намерите в подробния обзор, поместен в секцията „ЕС срещу дезинформацията“ на сайта на Представителството на ЕК в България.

Данни

Дата на публикуване
6 Юни 2024 г.
Автор
Представителство в България