Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия11 Mарт 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

На 25 март отбелязваме Деня на европейските автори

Ден на европейските автори – 25 март

Денят на европейските автори, 25 март, поставя фокус върху европейската литература и насърчава интереса към четенето. Инициативата вдъхновява младите да изследват богатството на европейската литература и насърчава езиковото многообразие. Денят на европейските автори служи като платформа за популяризиране и подкрепа на програмите и инициативите в европейските държави за популяризиране на културата на четене.

Чрез Деня на европейските автори Европейският съюз се стреми да вдъхнови по-младите поколения да установят отношения със света на книгите. Това се постига чрез срещи с автори, преводачи и други специалисти от сектора на книгоиздаването и приканването им да споделят собствения си опит. Денят на европейските автори предлага на младите хора възможност да се ангажират с текущите социални и лични предизвикателства.

По този повод Европейската комисия кани училища, книжарници, библиотеки и други партньори, които работят в областта на четенето, да организират читателски прояви в своите градове и региони. Това са сесии за четене на глас за деца, младежи или други подходящи аудитории. Тези сесии, които ще популяризират различни европейски автори, могат да се провеждат от учител или с гост – автор, популярна личност, представител на сектора на книгоиздаването – например илюстратор, преводач, издател или редактор. Целта е да се повиши осведомеността за многообразието на професиите в сектора.

Изборът на формат на проявата и нейната продължителност зависи от вас и вашата креативност! Посетете уебстраницата „Ден на европейските автори“ за допълнителна информация, а  хаштагът на инвициативата в социалните медии е #ReadWithEurope.

За вдъхновение вижте какво са направили някои училища през 2023 г., а този материал съдържа повече информация как да организирате читателска проява. Над 1000 училища участваха в първото издание на Деня на европейските автори, което се проведе на 27 март 2023 г., а тази интерактивна карта дава представа за проявите, регистрирани в тазгодишното издание.

Денят на европейските автори е инициатива в рамките на направлението „Култура" на програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз, което подкрепя литературата и публикациите. Тази година „Творческа Европа“ отбеляза 10-годишен юбилей. От стартирането си през 2014 г. програмата е инвестирала 2,5 милиарда евро в проекти за насърчаване на културното многообразие, художественото изразяване и икономическия потенциал на творческите индустрии. Програмата разполага с бюджет от 2,44 милиарда евро за периода 2021—2027 г., което показва ангажимента на Европейския съюз към културната жизненост на Европа.

Данни

Дата на публикуване
11 Mарт 2024 г.
Автор
Представителство в България