Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия18 Декември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

65 млн. евро за България, Чехия, Полша и Румъния за приемане на хора, бягащи от руската агресия срещу Украйна

Фонд убежище и миграция (ФУМИ)

Над 65 милиона евро ще бъдат предоставени чрез фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) на България, Чехия, Полша и Румъния за подкрепа на приемането на лица, бягащи от руската агресия срещу Украйна и ползващи се с временна закрила.

Решението на Европейската комисия, взето миналата седмица, е в отговор на целенасочена покана за финансиране на проекти, насочени към облекчаване на натиска върху капацитета на тези държави членки за приемане на лицата, ползващи се с временна закрила, и предоставяне на необходимата подкрепа, услуги и помощ.

Понастоящем Европейският съюз приема над 4.1 милиона души, ползващи се от временна закрила, която беше задействана за първи път непосредствено след руското нашествие в Украйна, а през септември 2023 г. беше допълнително удължена до март 2025 г. Комисията продължава да предприема мерки в подкрепа на хората, бягащи от Украйна, и на държавите членки, които ги приемат.

България, Чехия, Полша и Румъния вече могат да използват това допълнително финансиране от бюджета на ЕС, за да помогнат на лицата, ползващи се с временна закрила, да напуснат колективното настаняване към частно жилищно настаняване, като им оказват финансова подкрепа по време на преходния период, с езиково и професионално обучение, както и с достъп до социални и здравни услуги. Агенциите на държавите членки, организациите на гражданското общество и международните организации могат да започнат да изпълняват своите проекти още от днес. Финансирането ще бъде предмет на съответните системи за мониторинг и контрол на финансовата рамка на ЕС.

Данни

Дата на публикуване
18 Декември 2023 г.
Автор
Представителство в България