Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

ЕС срещу дезинформацията

Европейската комисия и Представителството в България предприемат редица действия и инициативи за борба с дезинформацията и разпространението на фалшиви новини.

Членството в ЕС допринесе за подобряването на почти всички аспекти на нашия живот – от начина, по който работим, пътуваме и пазаруваме, до качеството на околната среда, възможностите ни за учене и начина, по който предприятията ни правят бизнес. Този уникален политически и икономически съюз е най-успешният мирен проект в историята, но въпреки многобройните успехи разпространението на подвеждаща и невярна информация е голямо предизвикателство за Европа. Заедно с държавите членки ЕС работи за изпълнението на набор от действия за справяне с разпространението и отрицателното въздействие на дезинформацията върху нашите общества.

Прочетете повече относно действията на ЕС за борба с дезинформацията:

Насоки за учителите за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност

Насоките за учители и преподаватели за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование предоставят практическа подкрепа по отношение критично мислене и проверка на фактите, начини за оценяване на цифровата грамотност на учениците.

EUvsDisinfo

Водещ проект на Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство към Европейската служба за външна дейност (East StratCom).

LEARN

Платформа на EUvsDisinfo, насочена към повишаване на обществената осведоменост за начина, по който работи дезинформацията и как най-добре да се реагира на нея.

#НеСеЗаблуждавайте - Дезинформацията не е друга гледна точка!

Това е посланието на информационната кампания на Европейската комисия в България, която включва видеа на различни теми, в които се показва как работи дезинформацията. Кампанията се осъществява в партньорство с Factcheck.bg и се реализира в контекста на инициативата „Българска коалиция срещу дезинформацията“ #BGvsDisinfo, която събира заедно представители на европейски и международни институции, на българските власти, медии, проверители на факти и неправителствени организации, които обединяват усилия за противодействие на дезинформацията, която се разпространява в България.

През последните две години пандемията от COVID-19 и войната в Украйна поставиха пред изпитание способността ни да се справим с масираните вълни от подвеждаща информация и фалшиви новини, които ни заливат ежедневно. Днес е по-важно от всякога да можем да разпознаваме дезинформацията и да се стремим към медийна грамотност, която е от ключово значение за постигане на по-устойчива демокрация в ЕС.

Вижте как работи дезинформацията:

Митове и факти

Митовете се оборват лесно, когато разполагате с фактите. Вижте фактите относно някои неверни твърдения и популярни митове за ЕС, разпространявани в България:

Биооръжия и биолаборатории
  • Информационен документ

Оръжия за масова заблуда

Дезинформацията относно предполагаемото планиране на ядрени атаки или използването на биологично оръжие доминира в прокремълските медии и китайските държавни медии.

Замърсяване на въздуха
  • Допълнителна информация

Мит: Няма смисъл от ограниченията на въглеродните емисии в ЕС

Мит: "Няма смисъл от ограниченията на въглеродните емисии в ЕС, защото процентът на европейските емисии е нищожен спрямо други големи замърсяващи държави и влиянието му върху планетата е минимално."

Domestic violence
  • Допълнителна информация

Мит: ЕС ни кара да приемем Истанбулската конвенция, която налага "нестереотипни роли на пола"

Мит: "ЕС ни кара да приемем Истанбулската конвенция, която налага учебни програми за изучаване на "нестереотипни роли на пола", признаването на "трети пол" и дава възможност за узаконяване на еднополовите бракове."

Тежкотоварен транспорт
  • Новинарска статия

Мит: Пакетът за Мобилност I е в интерес само на Франция и Германия

Мит: "Пакетът за Мобилност I е в интерес само на Франция и Германия; той не зачита позицията на периферните държави от Източна Европа, нарушава правото на свободна конкуренция,  мерките му дискриминират българския транспортен бранш и ще доведе до унищожаването му."