Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия6 Февруари 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Борбата със сексуалното насилие над деца получава нов тласък с актуализация на наказателното законодателство

Internet security for children - Tablet and laptop

Европейската комисия приема предложение за актуализиране на наказателното законодателство относно сексуалното насилие над деца и сексуалната експлоатация на деца. Сексуалното насилие над деца е ужасно престъпление, при което се наблюдават значителни промени през последните години. С тези преразгледани правила се разширяват определенията за престъпленията и се въвеждат по-високи санкции и по-специфични изисквания за превенция и подпомагане на жертвите. С тях се допълва предложението за регламент, представено от Комисията през 2022 г., в което се определят задължения за интернет дружествата да откриват в своите услуги материали, съдържащи сексуално насилие над деца, да докладват за такива материали и да ги премахват от услугите си.

Заплахата от насилие е реална и се е увеличила в целия ЕС. Така например в онлайн пространството продължават да се появяват наръчници за педофили, което е признак за повишена заплаха за най-уязвимите. По-голямото присъствие на децата онлайн и технологичното развитие създават нови възможности за насилие.  Само през 2022 г. в ЕС са били подадени 1,5 милиона сигнала за сексуално насилие над деца.

Действащите правила на ЕС в тази област бяха договорени през 2011 г. Те трябва да бъдат адаптирани, за да се отговори на най-новите събития и да се укрепят превенцията и защитата на жертвите. Основните аспекти на предложението включват:

  • Разширяване на определенията за престъпленията, свързани със сексуално насилие над деца, във всички държави членки: тези нови престъпления включват излъчването на живо на сексуално насилие над деца и притежанието и обмена на наръчници за педофили. С новите правила също така се актуализират определенията за престъпленията, за да се обхванат материалите, съдържащи сексуално насилие над деца, включени в дълбоки фалшификати, или материалите, генерирани от ИИ.
  • Укрепване на наказателното преследване, превенцията и подкрепата: с предложението ще се определи по-дълъг период от време, през който жертвите ще могат да съобщават за сексуалното насилие, на което са били подложени, и да предприемат действия по съдебен ред срещу извършителя на престъплението. С новите правила на жертвите ще бъде предоставено и право на финансово обезщетение, за да се преодолеят дългосрочните вреди, които сексуалното насилие над деца причинява. Освен това от държавите членки се изисква да въведат механизъм за координация, за да се използват по най-добрия начин съществуващите програми за превенция и подпомагане на жертвите.
  • Засилване на превенцията: държавите членки се приканват също така да увеличат инвестициите в повишаване на осведомеността, особено по отношение на онлайн рисковете, за да се гарантира, че интернет е по-безопасен и по-добър за децата и младите хора. Освен това с новите изисквания ще се гарантира, че лицата и структурите, които набират персонал за дейности, включващи близък контакт с деца, и за организации, работещи срещу сексуалното насилие над деца, трябва да изискват свидетелство за съдимост от кандидатите.
  • Ще бъде въведено и задължение за съобщаване за извършването на престъпление поне по отношение на специалистите, работещи в близък контакт с деца, за да се отговори на едно голямо предизвикателство пред усилията за спиране на сексуалното насилие над деца.

Сега е ред на Европейския парламент и Съвета да се споразумеят по това предложение. Когато новата директива бъде приета, тя ще измени действащата. Новата директива ще влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз. 

За повече информация:

Съобщение за медиите относно предложение за актуализиране на наказателното законодателство относно сексуалното насилие над деца и сексуалната експлоатация на деца

Предложение за преработване на директивата относно борбата със сексуалното насилие над деца и сексуалната експлоатация на деца и с материалите, съдържащи сексуално насилие над деца  

Сексуално насилие над деца — Европейска комисия (europa.eu)

Стратегия на ЕС за правата на детето

Предложение от 2022 г. за Регламент за определяне на правила за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца

Предложение за удължаване на срока на прилагане на Временния регламент

Данни

Дата на публикуване
6 Февруари 2024 г.
Автор
Представителство в България