Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия22 Aприл 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK определя принципи за ограничаване на най-вредните химикали

Ограничаване на най-вредните химикали
(c) EU 2014

Европейската комисия прие водещи критерии и принципи за определяне на понятието „употреба от съществено значение“ на най-вредните химикали.

Приетото днес съобщение дава на промишлеността и инвеститорите предсказуемост по отношение на производството на продукти, които са абсолютно необходими за екологичния и цифровия преход, здравеопазването и отбраната в ЕС. Това е конкретен резултат от Стратегията на ЕС за устойчивост в областта на химикалите, чиято цел е да се подобри защитата на човешкото здраве и околната среда от опасни химикали.

Понятието „употреба от съществено значение“ помага да се прецени кога е оправдано от обществена гледна точка да се използват най-вредните вещества. В случаите, когато употребата е необходима за здравето и/или безопасността и/или е от решаващо значение за функционирането на обществото, и ако няма приемливи алтернативи, това вещество може да продължи да се използва за тази цел за определен период от време. Подробни разпоредби следва да бъдат определени в специално законодателство на ЕС, като се прилага концепцията за съществена употреба.

Общата цел на тази концепция е да се постигне по-голяма регулаторна ефективност и предвидимост за органите, инвеститорите и промишлеността за по-бързо премахване на най-вредните вещества в случаите на несъществена употреба, като същевременно се даде повече време за постепенното преустановяване на употреби от съществено значение за обществото. Концепцията също така помага на промишлеността да направлява и приоритизира инвестициите в иновативни и устойчиви химикали.

За употреби, които се смятат за съществени за обществото, концепцията може да даде на дружествата сигурност, че веществата, използвани в критични приложения — по-специално за екологичния и цифровия преход, но също така и за сигурността и отбраната — могат да продължат да се използват, докато не бъдат налични алтернативи.

Тази концепция може да осигури и стимули в рамките на доброволни схеми, като например финансиране за устойчиво развитие, както и в областта на научните изследвания и иновациите, като насърчава и улеснява прехода към по-безопасни и по-устойчиви продукти и методи.

За повече информация:

Съобщение относно съществената употреба

Съвместен обобщаващ доклад на ЕАОС и ECHA относно рамката на ЕС за показателите за химикалите

Стратегия за устойчивост в областта на химикалите: по пътя към нетоксична околна среда

Въпроси и отговори относно Стратегията за устойчивост в областта на химикалите

Информационен документ относно Стратегията за устойчивост в областта на химикалите

Данни

Дата на публикуване
22 Aприл 2024 г.
Автор
Представителство в България