Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия28 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК предложи ново законодателство срещу контрабандата на мигранти и засилване на ролята на Европол

Европейската комисия отправи и призив за действие за Световен алианс за борба с контрабандата на мигранти.

Световен алианс за борба с контрабандата на мигранти

Европейската комисия предложи ново законодателство за предотвратяване и борба с контрабандата на мигранти и регламент за засилване на ролята на Европол. Комисията също така отправи призив за действие за Световен алианс за борба с контрабандата на мигранти. Тези инициативи определят новата правна, оперативна и международна рамка за сътрудничество в областта на контрабандата на мигранти за идните години.

Комисията предлага директива за определяне на минимални правила за предотвратяване на незаконното влизане, транзитно преминаване и престой в ЕС със следните пет цели:

  1. Ефективно наказателно преследване на организирани престъпни мрежи. Формулирано е по-ясно определение на престъплението контрабанда. Публичното подстрекаване към отиване в ЕС без разрешение също ще се превърне в престъпление. Това обхваща контрабандата на мигранти, рекламирана чрез цифрови инструменти и социални медии.
  2. Случаите на тежки престъпления, причинили смъртта на едно или повече лица ще бъдат наказуеми с максимален размер лишаване от свобода от най-малко 15 години, които сега са 8.
  3. Юрисдикцията на държавите членки също ще се прилага например при потъване на плавателни съдове в международни води и при смърт на хора. Компетентността на държавите членки се разширява и по отношение престъпления, извършени на борда на кораби, регистрирани в държавите членки.
  4. Държавите членки да предоставят достатъчно ресурси на националните органи и да провеждат информационни кампании, научни изследвания и образователни програми.
  5. От държавите членки ще се изисква ежегодно да събират и докладват статистически данни, за да се подобри разкриването.

Комисията предлага регламент за засилване на ролята и междуведомственото сътрудничество на Европол, както и увеличаване на финансовите и човешките ресурси на службата. Задълженията на държавите членки да обменят информация с Европол относно контрабандата на мигранти и трафика на хора ще бъдат засилени. Разполагането на Европол вече ще може да се осъществява и в страни извън ЕС.

Отправеният от Европейската комисия призив за действие за Световен алианс за борба с контрабандата на мигранти е от решаващо значение за обединяването на усилията за предотвратяване, реагиране и алтернативи на незаконната миграция, включително преодоляване на първопричините й.

За повече информация: 

Съобщение за медиите

Данни

Дата на публикуване
28 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България