Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия20 Mарт 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК предприема действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС

Press conference by Margrethe Vestager, Executive Vice-President of the European Commission, on the communicationon boosting biotechnology and biomanufacturing in the European Union

Европейската комисия предложи поредица от целенасочени действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС.

В съобщението „Изграждане на бъдещето с природа“ се посочват предизвикателствата и пречките и се предлага те да бъдат преодолени в съответствие със Съобщението относно дългосрочната конкурентоспособност на ЕС.

Напредъкът в науките за живота, подкрепен от цифровизацията и изкуствения интелект, и потенциалът на основаните на биологията решения в отговор на обществени проблеми, превръщат биотехнологиите и биопроизводството в една от най-обещаващите технологични области на настоящия век. Те могат да помогнат на ЕС да модернизира секторите на селското стопанство, горското стопанство, енергетиката, храните и фуражите и промишлеността. Освен това тези технологии могат да допринесат за един по-конкурентоспособен и устойчив ЕС, който предоставя по-добро здравеопазване на своите граждани и постига успех в екологичния и цифровия преход.

Секторът на биотехнологиите и биопроизводството на ЕС е изправен пред няколко предизвикателства: научни изследвания и трансфер на технологии към пазара, регулаторна сложност, достъп до финансиране, умения, пречки пред веригата за създаване на стойност, интелектуална собственост, обществено приемане и икономическа сигурност.

Ето защо Комисията предлага набор от действия:

  • Стимулиране на научните изследвания и насърчаване на иновациите;
  • Стимулиране на пазарното търсене;
  • Рационализиране на регулаторните пътища;
  • Насърчаване на публичните и частните инвестиции;
  • Укрепване на уменията, свързани с биотехнологиите;
  • Разработване и актуализиране на стандарти;
  • Подкрепа за сътрудничеството и полезните взаимодействия;
  • Насърчаване на ангажираността и международното сътрудничество;
  • Използване на изкуствен интелект и генеративен AI.
  • Преразглеждане на стратегията за биоикономика.

За повече информация:

Съобщение за медиите относно съобщението "Изграждане на бъдеще с природа"

Въпрси и отговори

Информционен документ

Биотехнологии

Данни

Дата на публикуване
20 Mарт 2024 г. (Последна актуализация на: 20 Mарт 2024 г.)
Автор
Представителство в България