Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 Февруари 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК представя съществени действия, които допринасят за европейската отбрана

Европейската комисия представя редица ръководени от нея инициативи в области, които са от решаващо значение за отбраната и сигурността в Европейския съюз. 

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Thierry Breton, European Commissioner,  on the EU Space and Defense packages

Сред тях са принос към европейската отбрана, обхващащ пълния набор от предизвикателства — от конвенционалната отбранителна промишленост и оборудване по суша, море и въздух до кибернетичните, хибридните и космическите заплахи, военната мобилност и важността на изменението на климата; и Пътна карта за критичните технологии за сигурността и отбраната Тези нови инициативи са конкретни стъпки за постигането на по-интегриран и конкурентоспособен европейски пазар в областта на отбраната, по-специално чрез задълбочаване на сътрудничеството в рамките на ЕС, като по този начин се увеличава мащабът, овладяват се разходите и се повишава оперативната ефективност. С обявеното днес Комисията дава своя принос за подготовката на Стратегическия компас на ЕС в областта на сигурността и отбраната.

Като използва всички налични средства в постоянно развиващ се геополитически и технологичен контекст, Комисията се стреми да засили способността на Съюза да противодейства на бързо променящите се многопластови заплахи.

Комисията определи по-специално следните основни нови области за по-нататъшно укрепване на конкурентоспособността на европейския пазар в областта на отбраната:

  • проучване на начините за допълнително стимулиране на инвестициите на държавите членки в ключови стратегически способности и способстващи фактори, които се разработват и/или придобиват в рамки за сътрудничество на ЕС;
  • допълнително стимулиране на съвместното възлагане на обществени поръчки за отбранителни способности, разработени в сътрудничество на равнище ЕС;
  • призив към държавите членки да продължат да се стремят към рационализирани и по-съгласувани практики за контрол върху износа на оръжие, по-специално по отношение на отбранителните способности, разработени в рамка за сътрудничество на ЕС.

Повече информация ще намерите в съобщението а медиите тук

Данни

Дата на публикуване
15 Февруари 2022 г.
Автор
Представителство в България