Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия15 февруари 2022Представителство в България

ЕК представя съществени действия, които допринасят за европейската отбрана

Европейската комисия представя редица ръководени от нея инициативи в области, които са от решаващо значение за отбраната и сигурността в Европейския съюз. 

Read-out of the College meeting by Thierry Breton, European Commissioner,  on the EU Space and Defense packages

Сред тях са принос към европейската отбрана, обхващащ пълния набор от предизвикателства — от конвенционалната отбранителна промишленост и оборудване по суша, море и въздух до кибернетичните, хибридните и космическите заплахи, военната мобилност и важността на изменението на климата; и Пътна карта за критичните технологии за сигурността и отбраната Тези нови инициативи са конкретни стъпки за постигането на по-интегриран и конкурентоспособен европейски пазар в областта на отбраната, по-специално чрез задълбочаване на сътрудничеството в рамките на ЕС, като по този начин се увеличава мащабът, овладяват се разходите и се повишава оперативната ефективност. С обявеното днес Комисията дава своя принос за подготовката на Стратегическия компас на ЕС в областта на сигурността и отбраната.

Като използва всички налични средства в постоянно развиващ се геополитически и технологичен контекст, Комисията се стреми да засили способността на Съюза да противодейства на бързо променящите се многопластови заплахи.

Комисията определи по-специално следните основни нови области за по-нататъшно укрепване на конкурентоспособността на европейския пазар в областта на отбраната:

  • проучване на начините за допълнително стимулиране на инвестициите на държавите членки в ключови стратегически способности и способстващи фактори, които се разработват и/или придобиват в рамки за сътрудничество на ЕС;
  • допълнително стимулиране на съвместното възлагане на обществени поръчки за отбранителни способности, разработени в сътрудничество на равнище ЕС;
  • призив към държавите членки да продължат да се стремят към рационализирани и по-съгласувани практики за контрол върху износа на оръжие, по-специално по отношение на отбранителните способности, разработени в рамка за сътрудничество на ЕС.

Повече информация ще намерите в съобщението а медиите тук

Данни

Дата на публикуване
15 февруари 2022
Автор
Представителство в България