Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия4 Юли 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

EK приема нови правила, за да гарантира по-стриктно прилагане на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) при трансгранични случаи

Защита на данните
(c) European Union, 2021

Европейската комисия предлага нов закон за рационализиране на сътрудничеството между органите за защита на данните при прилагането на Общия регламент относно защитата на данните в трансгранични случаи. С новия регламент ще се установят конкретни процедурни правила за органите при прилагането на ОРЗД в случаи, които засягат физически лица, намиращи се в повече от една държава членка. Така например ще бъде въведено задължение за водещия орган за защита на данните да изпраща „обобщение на най-важните въпроси“ на съответните си партньори, в което посочва основните елементи на разследването и своето становище по случая и по този начин им дава възможност да предоставят становищата си на ранен етап. Предложението ще допринесе за намаляване на разногласията и ще улесни постигането на консенсус между органите още на начален етап от процеса.

За физическите лица новите правила ще изяснят какви документи трябва да представят при подаване на жалба и ще гарантират, че те участват по подходящ начин в процеса. Що се отнася до предприятията, новите правила ще изяснят техните права на справедлив процес, когато орган за защита на данните разследва потенциално нарушение на ОРЗД. По този начин новите правила ще доведат до по-бързо разрешаване на делата, което означава по-бързо осигуряване на правна защита за физическите лица и по-голяма правна сигурност за предприятията. За органите за защита на данните новите правила ще улеснят сътрудничеството и ще повишат ефективността на правоприлагането.

Данни

Дата на публикуване
4 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България