Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия18 Декември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК призова държавите членки да актуализират националните си планове в областта на енергетиката и климата

НПЕК

Европейската комисия публикува оценка на проектите на национални планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК) на държавите членки и препоръча по-амбициозни мерки в съответствие с целите на ЕС за 2030 г. за намаляване с 55% на емисиите на парникови газове. Окончателните планове трябва да бъдат представени до 30 юни 2024 г.

Проектите на актуализираните НПЕК доближават ЕС до постигането на целите за намаляване емисиите на парникови газове към 2030 г. и до прилагането на наскоро договореното законодателство. Налице е обаче ясна необходимост от допълнителни усилия, включително с оглед на резултатите от COP28 и глобалния призив за ускоряване на действията през това десетилетие.

Комисията призовава държавите членки да увеличат усилията си за намаляване на емисиите на парникови газове и да представят по-ясни планове за това как възнамеряват да се адаптират към изменението на климата. Държавите се приканват да се подготвят по-добре за увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници и да засилят мерките за енергийна ефективност.

Оценката е придружена от препоръки и индивидуални оценки за всяка от 21-те държави членки, които са представили своите проектопланове навреме. Държавите членки, които все още не са представили своите проекти на актуализирани НПЕК (Австрия, България и Полша), трябва да го направят без по-нататъшно забавяне. Проектите, получени наскоро от Белгия, Ирландия и Латвия, ще бъдат оценени от Комисията в началото на 2024 г.

Комисията също така подчертава значението и неотложността на постепенното прекратяване на използването на изкопаеми горива при производството на енергия, по-специално твърди изкопаеми горива. Освен това запазването на субсидиите за изкопаеми горива във всички държави членки, включително в транспорта, се определя като друга пречка пред пътя на ЕС към неутралност по отношение на климата. Субсидиите, които не са насочени към преодоляване на енергийната бедност или справедливия преход, трябва да бъдат постепенно премахнати възможно най-скоро и вместо това да бъдат насочени към иновациите и подпомагането на уязвимите групи при прехода.

Всички държави членки трябва да представят своите окончателни актуализирани НПЕК до 30 юни 2024 г., като вземат предвид препоръките на Комисията и индивидуалните оценки. Това следва да гарантира, че окончателните версии на НПЕК са амбициозни, достатъчно подробни и стабилни и формират солидна основа за ускоряване на изпълнението през следващите години.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Оценка за целия ЕС на проектите на актуализирани НПЕК

Въпроси и отговори

Данни

Дата на публикуване
18 Декември 2023 г.
Автор
Представителство в България