Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия8 Mай 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕК публикува анализи за социалното сближаване за седем държави членки, включително България

Европейски семестър

Европейската комисия публикува подробен анализ по държави в областта на заетостта, уменията и социалното приобщаване за България, Естония, Испания, Италия, Литва, Унгария и Румъния, в който подробно се описват резултатите от рамката за социална конвергенция.

Този втори етап на анализ се основава на констатациите от съвместния доклад за заетостта за 2024 г., който включва анализ на първия етап на всички държави членки. Съвместният доклад за заетостта беше представен от Комисията като част от есенния пакет на семестъра за 2024 г. и беше приет от Съвета през март 2024 г. 

Настоящият анализ ще бъде предмет на задълбочени многостранни дискусии с държавите членки както в Комитета по заетостта, така и в Комитет „Социална закрила“, преди предстоящото приемане на пролетния пакет на европейския семестър.

Европейският семестър е рамката на Европейския съюз за координация и наблюдение на икономическите политики, политиките по заетостта и социалните политики.

Данни

Дата на публикуване
8 Mай 2024 г.
Автор
Представителство в България