Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия17 Юли 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

ЕС увеличава действията си за предотвратяване на недостиг на антибиотици през следващата зима

Антибиотици
(c) European Union, 2019

Европейската комисия, Ръководителите на агенциите по лекарствата (HMA) и Европейската агенция по лекарствата (EMA) излизат с препоръки за действия за предотвратяване на недостиг на основни антибиотици, използвани за лечение на респираторни инфекции за европейските пациенти през следващия зимен сезон. Препоръките, разработени с помощта на Изпълнителната ръководна група относно недостига и безопасността на лекарствените продукти, допълват процеса на разработване на списък на ЕС с критично важни лекарства. Комисията, в тясно сътрудничество с държавите — членки на ЕС, ще предприеме оперативни последващи действия, включително при необходимост, евентуални съвместни обществени поръчки.

Препоръки за осигуряване на достатъчно снабдяване за пациентите в ЕС

Ако търсенето през следващия зимен сезон е сходно със средното ниво на потребление през предходните години, събраните данни показват, че предлагането в ЕС на перорални лекарствени форми на основни антибиотици от първи и втори избор за респираторни инфекции ще съответства на търсенето през следващия зимен сезон. EMA и Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA) ще продължат да работят с притежателите на разрешения за търговия за засилване на мерките за увеличаване на предлагането на някои интравенозни антибиотици.

За да бъдем по-добре подготвени за зимния сезон, Изпълнителната ръководна група на EMA относно недостига и безопасността на лекарствените продукти се споразумя за следните препоръки за проактивни действия:

  • Увеличаване на производството на основни антибиотици.
  • Мониторинг на търсенето и предлагането
  • Обществена осведоменост и разумно използване

За повече информация:

Съобщение за медиите

Уебсайт на HERA

Уебсайт на EMA

Стратегия за фармацевтичните продукти

Данни

Дата на публикуване
17 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България