Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия17 Oктомври 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Европейската комисия прие Работна програма за 2024 г.

Работна програма на ЕК за 2024 г.

Опростяване на правилата за гражданите и бизнеса в ЕС е основен акцент в Работната програма на Европейската комисия за 2024 г., която Колежът на комисарите прие във вторник. Работната програма очертава новите предложения на Комисията за следващите месеци и  представя инициативи, насочени към намаляване на бюрокрацията.

ЕК изпълни над 90 % от ангажиментите, поети в политическите насоки на председателя Фон дер Лайен от 2019 г. През 2024 г. ще бъдат необходими допълнителни целенасочени усилия от страна на Европейския парламент и Съвета за постигането на съгласие по оставащите предложения, като по този начин гарантират, че европейските граждани и предприятия могат да се възползват в пълна степен от мерките, свързани с политиките на ЕС.

Новите инициативи, очертани в работната програма, са ограничени до тези, които все още са необходими за изпълнение на ангажиментите на ЕК или за справяне с нововъзникващите предизвикателства. Предложените нови инициативи се основават на речта за състоянието на Съюза през 2023 г., която Урсула фон дер Лайен произнесе през септември 2023 г., както и на писмото за намеренията.

В работната програма за 2024 г. се представят предложения за по-добра регулация и намаляване на административната и бюрократична тежест. Предвидени са мерки за опростяване в редица области без да се занижават социалните, екологични и икономически стандарти, както и стандартите за безопасност и за защита на потребителите.

  • Комисията ще продължи да изпълнява Европейския зелен пакт като гарантира, че екологичният преход е справедлив, интелигентен и приобщаващ. 
  • Ще бъде даден ход на стратегически диалог за бъдещето на селското стопанство в ЕС.
  • За да продължи изграждането на Европа, подготвена за цифровата ера, Комисията ще приеме инициативи за осигуряване на достъп до високопроизводителни компютри за стартиращи предприятия в областта на ИИ.
  • През 2024 г. Комисията ще се съсредоточи върху предизвикателствата, свързани с недостига на работна ръка и умения, образованието, социалния диалог, инфлацията и улесняването на стопанската дейност.
  • Подкрепата за Украйна ще продължи да заема челно място в дневния ред на ЕК през 2024 г., както и партньорството с Африка. Комисията ще засили сътрудничеството за борба с контрабандата на мигранти. 
  • ЕК ще предприеме стъпки, свързани с реформите преди разширяването на ЕС.

Комисията ще работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета и ще им оказва подкрепа с цел бързото постигане на споразумения до края на мандата на Комисията.

За повече информация:

Съобщение за медиите

Уебсайт на работната програма на Комисията за 2024 г.

Информационен документ за работната програма на Комисията за 2024 г.

Споделете мнението си! Портал, където гражданите и бизнесът могат да споделят вижданията си за политиките и законодателството на ЕС.

Данни

Дата на публикуване
17 Oктомври 2023 г.
Автор
Представителство в България