Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия22 Юли 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Мария Габриел: Полезните взаимодействия между програмите засилват ефективността на инвестициите в наука и иновации

Полезни взаимодействия при финансирането на научните изследвания и иновациите разисква днес българският еврокомисар Мария Габриел с министрите на науката на Европейския съюз на заседанието на Съвета по конкурентоспособност в Прага.

Съвет по кокурентоспособност в Прага, 22 юли 2022г.
EU

Тя приветства предоставената възможност от Чешкото председателство темата за полезните взаимодействия да бъде в центъра на днешния дебат и отбеляза: „Имаме множество от програми в подкрепа на науката и иновациите, но полезните взаимодействия между тях продължават да бъдат предизвикателство. Това се дължи на различни правни рамки, срокове, както и недопускане на дублиране при финансирането. Ето защо в началото на юли публикувахме Практически насоки относно новите възможности за синергии между програма „Хоризонт Европа“ и Европейския фонд за регионално развитие. Те ще подпомогнат националните органи и бенефициентите, предоставяйки им правна рамка и конкретни примери за полезни взаимодействия“.

Българският еврокомисар подчерта, че публикуваните насоки целят гъвкавост и ефикасност при прилагане на програмите, започвайки от етапа на програмиране, през подбора на проекти и изпълнението, до въздействието на резултатите.

На първо място, Мария Габриел наблегна върху новата възможност за трансфер на част от средствата, получени по линия на кохезионната политика, към „Хоризонт Европа“. Това ще подпомогне финансирането на проекти в областта на науката и иновациите преди всички от държавите, имащи нужда да засилят иновационния си капацитет, сред които е и България.

Второ, опростени са правилата за държавна помощ при Печата за високи постижения, с който се отличават обещаващи проекти предложени по „Хоризонт Европа“, на които не е било отпуснато финансиране поради бюджетни ограничения. Не се изисква предварително уведомяване на Комисията, което значително улеснява подкрепата им в рамките на кохезионната политика. Освен това са представени и добри практики за комбинирано финансиране, за взаимодействия с мисиите и партньорствата по „Хоризонт Европа“.  Така например, дава се възможност приносът от Европейския фонд за регионално развитие към партньорствата да бъде признат за национален принос, което ще насърчи транснационалното сътрудничество. 

Програмите на кохезионната политика предвиждат 56 милиарда евро за научни изследвания и иновации. Подкрепата на националните планове за възстановяване и развитие възлиза на 44 милиарда евро, което е 10% от общия им бюджет. Сега е важно заедно с държавите членки да реализираме на практика ефективни полезни взаимодействия между програмите. Целим максимално въздействие на инвестициите за стимулиране потенциала за иновации във всички европейски региони в полза на гражданите“, коментира още Мария Габриел.

В рамките на шестмесечното Председателство на Съвета на ЕС, Чехия поставя акцент върху ключови инициативи в ресора на комисар Габриел, като новата Европейска иновационна програма, научноизследователските инфраструктури и синергиите между европейските и национални програми.

Данни

Дата на публикуване
22 Юли 2022 г.
Автор
Представителство в България