Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия20 Mай 2022 г.Време за четене 1 мин

По-голямо подпомагане за земеделските производители в ЕС от фондовете за развитие на селските райони

Sustainable farming

Европейската комисия предложи извънредна мярка, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), която ще позволи на държавите членки да подпомогнат с еднократна сума земеделските производители и предприятията от сектора на селскостопанските хранителни продукти, засегнати от значителното увеличение на разходите за входящи ресурси. По-високите цени — преди всичко на енергията, торовете и фуражите — предизвикват смущения в земеделието и в селските общности и пораждат проблеми с ликвидността и паричните потоци за земеделските производители и малките предприятия в селските райони, които се занимават с преработка, търговия или разработване на селскостопански продукти. Подпомагането има за цел да им помогне пряко да се справят с проблемите с паричните потоци и да запазят своята жизнеспособност, като по този начин ще ограничи смущенията на пазара и ще допринесе за световната продоволствена сигурност.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.

Данни

Дата на публикуване
20 Mай 2022 г.