Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия28 Aприл 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

По новата пограма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и спортните компании ще могат да разработват и внедряват иновации

Политиката на сближаване в България

Българските компании в областта на спорта ще могат да кандидатстват по процедурите за разработване и внедряване на иновации по новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) на Министерството на иновациите и растежа. Това стана ясно по време на информационен ден под надслов „Държавата в подкрепа на спорта – нови възможности“  в София Тех Парк, на който присъстваха президентът Румен Радев и министрите на иновациите и растежа Александър Пулев, на спорта - Весела Лечева, на електронното управление - Георги Тодоров, на образованието и науката - проф. Сашо Пенов, и на регионалното развитие и благоустройството - арх. Иван Шишков.

По програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ в българската икономика ще бъдат инвестирани близо 3 млрд. лв. за периода 2021-2027г. С ПКИП се предоставя целева подкрепа на българските предприятия в основните проблемни области, които забавят преобразуването на икономиката в иновативна, цифрова икономика с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите. По същество ПКИП е програма за малки и средни предприятия (МСП), като повече от 85 % от нейния бюджет или 1.28 милиарда евро са предназначени единствено за МСП.

По време на форума в София бяха  представени предстоящите мерки в подкрепа на развитието на бизнеса и беше акцентирано върху възможностите за предприятия със спортна насоченост. Очаква се  първите две процедури по ПКИП да стартират в сравнително кратки срокове. Първата ще е в подкрепа на развойната дейност и разработването на иновации. Бюджетът й ще бъде 127 млн. лв. Ще могат да кандидатстват компании от различни икономически сектори, включително от областта на спорта. Те могат да са както отделни микро, малки и средни (МСП), така и дружества с до 3000 души или големи предприятия в партньорство с МСП.

Проектите им трябва да са в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС): „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“. Предприятията от спортния сектор и клубове, които са регистрирани по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, но извършват стопанска дейност, например ще могат да разработват нови ИКТ решения в туризма, както и нови подходи в производството на велосипеди, стени за катерене и други стоки и услуги за алтернативни и екстремни спортове, специализирана екипировка и оборудване и т.н.

По втората процедура – за внедряване на иновации, ще бъдат инвестирани почти 300 млн. лв. Безвъзмездна финансова помощ ще могат да заявяват микро, малки и средни фирми, както и малки дружества със средна пазарна капитализация. От областта на спорта ще бъдат допустими юридически лица и търговски дружества, регистрирани по Търговския закон. Подкрепата за тях ще се предоставя отново за проекти в някоя от тематичните области на ИСИС, най-вече за „Информатика и ИКТ“ и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. Иновативните решения може да са разработени от самите предприятия специално за нуждите и дейността им, а други – да бъдат заимствани и пригодени.

Данни

Дата на публикуване
28 Aприл 2023 г.
Автор
Представителство в България