Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия5 Mарт 2024 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Покана за представяне на предложения за аудио-визуални репортажи по въпроси, свързани с ЕС

аудио-визуални репортажи
© denizbayram

Европейската комисията отправи покана за представяне на проектни предложения за производство на независими аудио-визуални репортажи по европейски въпроси в подкрепа на общоевропейски медии. Поканата е насочена към новинарски медийни организации, специализирани по въпросите на ЕС и предоставящи аудио-визуално съдържание.

Поканата с бюджет от 11 милиона евро е част от мултимедийните действия и финансира производството и разпространението на обществено важна информация, новини и медийни програми от европейска гледна точка. Общата цел е да се повиши видимостта на работата на институциите на ЕС, на взетите решения и на стъпките, свързани с изграждането на Съюза.

Новата показа за проектни предложения има за цел да подкрепи независимото аудио-визуално отразяване на въпроси, свързани с ЕС, от страна на общоевропейските медии. Целта е да се увеличат количеството, качеството и въздействието на тези репортажи на възможно най-голям брой езици и държави от ЕС, и по-специално там, където предлагането на такива новини е  недостатъчно.

От кандидатите се очаква да произвеждат и разпространяват аудио-визуално съдържание като използват както традиционни, така и нови медийни формати и канали за разпространение. Те трябва да се придържат към европейските редакционни стандарти и да насърчават обмена на мнения и дебати по ключови теми, засягащи европейските граждани.

Поканата за представяне на предложения е разделена на 2 специфични теми:

  • Тема 1: Създаване и излъчване на програми и репортажи по въпроси, свързани с ЕС, включително дейностите и политиките на европейските институции (общ бюджет 8 млн. евро);
  • Тема 2: Информационни услуги и новинарска продукция на езици, на които отразяването на европейските въпроси е ограничено, и/или на които разнообразието на европейското новинарско съдържание може да се подобри (общ бюджет 3 млн. евро). Част от подкрепата в това направление е специално посветена на създаването на международна аудио-визуална новинарска служба на унгарски език.

Комисията ще избере по едно предложение за всяка тема.

В конкурса може да се кандидатства или по една от двете теми, или и по двете едновременно – във втория случай кандидатите трябва да попълнят отделни предложения. Поканата е отворена както за отделни организации, така и за консорциуми, опериращи на територията на ЕС.

Крайният срок за кандидатстване е 24 май 2024 г. Очаква се споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства да бъдат подписани през септември 2024 г. Изпълнението на избраните проекти следва да започне през октомври 2024 г., а продължителността им да е между 12 и 14 месеца.

Допълнителна информация за тази покана, изискванията и формулярите за кандидатстване можете да намерите на сайта за цифровата стратегия на ЕС, а в секцията за грантове ще намерите още покани, насочени към медии и новинарски организации.

Данни

Дата на публикуване
5 Mарт 2024 г.
Автор
Представителство в България