Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия18 Юли 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Политика на сближаване: откриване на социални жилища във Видин

Откриване на социални жилища във Видин
Роберт Асенов, Фондация за регионално развитие, 2023

Днес Европейската комисия обяви откриването на нов проект за социално жилищно настаняване в град Видин. Проектът ще насърчи социалното приобщаване и интеграция, ще подобри качеството и стандарта на живот на хората в неравностойно положение, уязвимите лица и хората в неравностойно социално положение чрез осигуряване на настаняване и подобряване на жилищната среда в общината.

Съоръженията за социално жилищно настаняване, които бяха финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд с почти 2 млн. евро, бяха завършени в рамките на 34-месечен период. Изградени са 37 социални жилища, като всяко едно е напълно обзаведено и оборудвано със съвременни удобства. Комплексът е оборудван и със самостоятелни подходи и входове, развлекателни и спортни площадки и достъпна застроена среда за потребителите на услугата, включително хората с увреждания.

Изпълнението на този проект постигна няколко резултата, включително създаване на благоприятна среда за положителна социална промяна и подобрено качество и стандарт на живот за представители на избрани целеви групи. Проектът също така създава предпоставки за пространствена интеграция за хора от уязвими групи чрез осигуряване на достъп до структури в общността като образователни, здравни, социални и културни институции.

ЕС се ангажира да развива своята целенасочена политика в областта на социалното приобщаване на хората в неравностойно положение и уязвимите лица и да се хармонизира със съвременните стандарти за устойчиво и балансирано социално развитие.

За периода 2014—2020 г. на България беше отпуснат бюджет за политика на сближаване в размер на близо 8 милиарда евро. През настоящия програмен период 2021—2027 г. България се възползва от 9,5 милиарда евро финансиране по линия на политиката на сближаване. България е една от малкото държави, които получават повече средства в сравнение с предходния период.

Данни

Дата на публикуване
18 Юли 2023 г.
Автор
Представителство в България