Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Реч5 Oктомври 2022 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Реч на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in the plenary session of the EP

"Единственият автентичен текст е този на произнесената реч."

 

Уважаема г-жо Председател Мецола, скъпа Роберта,

Уважаеми членове на Парламента,

Откакто за последен път се срещнахме, за да обсъдим състоянието на нашия Съюз, Кремъл ескалира агресията си до ново равнище. Путин започна първата мобилизация в Русия от Втората световна война насам, третирайки стотици хиляди млади руснаци като пушечно месо. Той използва фиктивни референдуми в незаконен опит за промяна на международните граници чрез сила. И от много месеци той използва енергията като оръжие. Руската война причинява икономически и социални трудности. Това създава голяма тежест за нашите граждани и за икономиката в рамките на нашия единен пазар. По-специално, нарастващите разходи за енергия водят до намаляване на покупателната способност на гражданите и загуба на конкурентоспособност за предприятията.

През последните седем месеца, заедно с нашите държави членки, вече предприехме важни стъпки. Намалихме потреблението си на газ с около 10 %. Руските доставки на газ са намалели от 40 % на 7,5 % по тръбопроводите. Компенсирахме това намаление с увеличен внос на втечнен природен газ и газ по тръбопроводи, главно от нашите надеждни доставчици като САЩ и Норвегия. Понастоящем хранилищата на газ в ЕС са пълни средно на 90 %. Това е с 15 % повече в сравнение със същия ден миналата година. Освен това преди три седмици в тази пленарна зала обявих, че ще вземем част от свръхпечалбите на енергийните дружества и ще ги използваме в подкрепа на уязвимите граждани и предприятия. Миналата седмица това беше включено в законодателството на ЕС. Постигнахме това със светкавична скорост, благодарение и на изключителната работа на Чешкото председателство. Вчера Съветът постигна съгласие по инициативата REPowerEU.

Така че разполагаме с ключови инструменти, за да изкараме зимата — запаси и икономии; за съвместно закупуване на газ — Енергийна платформа; за да излезем от руската хватка на зависимост — споразумение със САЩ; за да се преразпределят извънредните приходи в подкрепа на нуждаещите се — спешна намеса на пазара на електроенергия; и за инвестиране в бъдещето — REPowerEU.

Въведените от нас мерки ни осигуряват първи буфер за защита. Благодарение на тях можем и сега ще преминем към следващото ниво. Ще представя пътна карта в писмо до лидерите на ЕС с оглед на срещата ни в Прага по-късно тази седмица. Тя включва следните ключови компоненти: Ще активизираме преговорите си с надеждни партньори — например с Норвегия — за да намалим цената, която плащаме за вноса на газ. Като Европейски съюз имаме значителна пазарна мощ. Много от нашите доставчици искат да сключат споразумения с нас, които са от полза и за двете страни. Ще укрепим и нашата енергийна платформа. Това е в наш общ интерес. Трябва да избегнем сценарий, при който държавите членки отново наддават и се конкурират помежду си на световните пазари, повишавайки цените за Европа.

Следващият въпрос е относно цените на газа. Използваме газ в три области: промишленост, отопление и електроенергия. Позволете ми да започна с електричеството. Високите цени на газа са движеща сила за цените на електроенергията. Трябва да ограничим това инфлационно въздействие на газа върху електроенергията — навсякъде в Европа. Ето защо сме готови да обсъдим горна граница на цената на газа, използван за производство на електроенергия. Този таван ще бъде и първа стъпка по пътя към структурна реформа на пазара на електроенергия.

Но трябва да разгледаме и цените на газа извън пазара на електроенергия. Ще работим и заедно с държавите членки за намаляване на цените на газа и ограничаване на нестабилността и въздействието на манипулирането на цените от страна на Русия. През март вече предложихме това като вариант. Казахме, че това може да даде важен сигнал, че ЕС няма да плаща каквато и да е цена за газ. Определихме такъв един таван на цените като оказващ непосредствено въздействие върху равнищата на цените. Но това води до недостатъци по отношение на сигурността на доставките на газ. Оттогава ситуацията претърпя критично развитие.

Днес, в сравнение с март, повече държави членки са отворени за тази възможност и ние сме по-добре подготвени. Подобен таван на цените на газа трябва да бъде разработен по подходящ начин, за да се гарантира сигурност на доставките. Това е временно решение, за да се отговори на факта, че TTF — нашата основна референтна цена — вече не е представителна за нашия пазар, който понастоящем включва повече втечнен природен газ. Това е временно решение до разработването на нов ценови индекс на ЕС, гарантиращ по-добро функциониране на пазара. Комисията започна работа по този въпрос.

Уважаеми членове на Парламента,

Това са широкообхватни мерки. Напълно съм съгласна с Вас, когато заявявате в резолюцията, която ще приемете днес, че извънредните времена изискват извънредни спешни мерки, при които Съюзът трябва да действа заедно и единно. Така че за предприемането на нашите действия остават от първостепенно значение две неща: единство и солидарност. Трябва да защитим основите на нашата икономика, и по-специално нашия единен пазар. Единният пазар е силата на Европейския съюз и действителният източник на неговото благосъстояние. Без общо европейско решение рискуваме сериозно разпокъсване на пазара. Затова е от първостепенно значение да запазим равните условия за всички в Европейския съюз.

С REPowerEU разработихме ключов инструмент за ускоряване на прехода към енергийна независимост. Това ще позволи да се инвестира в инфраструктура, като тръбопроводи, междусистемни връзки или възобновяеми енергийни източници. Също така се дава възможност на предприятията и домакинствата да инвестират в енергийна ефективност — като изолация на къщи или инсталиране на термопомпи. Затова мисля, че трябва да подкрепим още повече REPowerEU с допълнително финансиране. По този начин всички европейски държави могат да ускорят необходимите инвестиции. Модернизираме енергийната инфраструктура. Запазваме равните условия на конкуренция. И гарантираме нашата европейска конкурентоспособност на световните пазари. И трябва да го направим като европейци, заедно.

Уважаеми членове на Парламента,

Има още един належащ въпрос, който трябва да разгледаме днес. Саботажите срещу газопровода „Северен поток“ показаха колко уязвима е нашата енергийна инфраструктура. За първи път в най-новата история тя се превърна в цел. Тръбопроводи и подводни кабели свързват европейските граждани и предприятия със света. Те са жизненоважен проводник на данни и енергия. В интерес на всички европейци е да защитават по-добре тази критична инфраструктура.

За тази цел ще представим план от пет точки. Първо, трябва да бъдем по-добре подготвени. Съвсем наскоро постигнахме съгласие по ново законодателство, което ще укрепи устойчивостта на критичните субекти от ЕС. Компетентната парламентарна комисия ще гласува следващата седмица. И вече можем и трябва да работим на тази основа.

Второ, трябва да подложим на стрес тест нашата инфраструктура. Трябва да установим слабите ѝ страни и да подготвим реакцията си при внезапни смущения. Ще работим с държавите членки, за да осигурим ефективни стрес тестове в енергийния сектор. Това следва да бъде приложено впоследствие от други високорискови сектори, като например цифрова и електроенергийна инфраструктура в морето.

Трето, ще увеличим капацитета си за реагиране чрез вече действащия Механизъм за гражданска защита на Съюза. По този начин можем да помогнем на държавите членки да се справят с прекъсването на критичната инфраструктура — например с гориво, генератори или капацитет за подслон.

Четвърто, ще използваме по най-добрия начин капацитета си за спътниково наблюдение за откриване на потенциални заплахи. 

И накрая, ще засилим сътрудничеството с НАТО и ключови партньори като САЩ по тези критични въпроси.

Уважаеми членове на Парламента,

Тази война навлезе в нова фаза. Украинската армия продължава да докладва впечатляващи успехи в борбата си срещу агресора. Всички видяхме картините на хора, които посрещат украински войници с голямо облекчение. И успях да видя със собствените си очи, преди три седмици, че животът се е завърнал в Киев. Разбира се, смелостта на украинския народ направи това възможно. Но приносът на Европа също беше от огромно значение. Нашата подкрепа помогна на Украйна да се изправи срещу нашественика. Само силна и стабилна Европа ще спре Путин. Това е моментът да продължим този курс и да подкрепяме Украйна, докато е необходимо. 

Да живее Европа!

Оригиналната версия на речта може да бъде прочетена тук.  

Данни

Дата на публикуване
5 Oктомври 2022 г.
Автор
Представителство в България