Направо към основното съдържание
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Декларация13 Hоември 2023 г.Представителство в БългарияВреме за четене 1 мин

Световен ден за борба с диабета: изявление на комисар Кириакиду

Стела Кириакиду

14 ноември е Световният ден за борба с диабета. По този повод комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду заяви:

„Днес над 32 милиона души живеят с диабет в ЕС. Това прави един на всеки десет възрастни от всички сфери на живота. Още по-тревожен е фактът, че само през последните десет години този брой се е увеличил двойно. 

Трябва да направим повече, за да намерим решение на тази хронична тежест за здравето на хората, тяхното качество на живот и здравните ни системи като цяло. Ето защо Комисията работи усилено за стимулиране на профилактиката, диагностиката и управлението на диабета, както и за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването в целия ЕС. Превенцията винаги е за предпочитане пред лечението, така че съсредоточаваме усилията си върху мерки, които да дадат възможност за намеса на ранен етап и за откриване на заболяването възможно най-бързо. 

Нашата инициатива „По-здрави заедно — инициатива на ЕС за незаразните болести“ е нашата визия и рамка за държавите членки за подобряване на здравето и благосъстоянието на гражданите чрез съгласувани действия, които намаляват въздействието на незаразните болести, включително диабета, както и неравнопоставеността в здравеопазването. 

С 53 милиона евро по програмата "ЕС в подкрепа на здравето" / EU4Health — най-голямата по рода си финансова подкрепа от ЕС за действия, свързани с диабета и сърдечносъдовите заболявания — тази инициатива има за цел да доведе до реална промяна за хората, изложени на риск от развиване на диабет, както и за хората, живеещи с диабет и други хронични заболявания, като например сърдечносъдови заболявания. 

Освен това борбата с диабета може да бъде най-ефективна чрез съвместна работа и споделяне на знания и експертен опит. Ето защо подкрепяме съвместни действия между държавите членки, като с финансово участие в размер на 75 милиона евро имаме за цел да подобрим събирането на данни и информация относно рискови фактори като тютюнопушенето и алкохола, липсата на физическа активност и нездравословното хранене. Тази информация ще се използва за изпълнение на целеви програми за превенция, например кампании за повишаване на осведомеността относно здравето и най-добри практики. 

Освен това правим големи инвестиции в научни изследвания, които надхвърлят 296 милиона евро по програмата „Хоризонт Европа“, в подкрепа на почти 120 проекта, свързани с диабета. 

Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с държавите членки и да ги подкрепяме чрез експертната група по обществено здраве с цел засилване на дейностите за насърчаване на здравето и профилактика на заболяванията. Чрез Платформата на ЕС за здравна политика ние подкрепяме заинтересованите страни при обмена на знания и информация относно диабета и други заболявания, които могат допълнително да подобрят работата на държавите членки за намаляване на въздействието на тези хронични заболявания. 

Не бива да забравяме, че ролята на гражданите в борбата с диабета е от решаващо значение. Например рискът и тежестта на диабета от тип 2 могат да бъдат намалени чрез по-здравословен начин на живот, като здравословен хранителен режим, физическа активност и въздържане от тютюнопушене, което е решение, което всеки може да вземе. Ето защо е важно да се създаде среда, в която за нашите граждани е лесно да направят здравословен избор.  

Диабетът е едно от основните здравни предизвикателства на нашето време и това предизвикателство ще продължи да нараства, ако не предприемем незабавни действия и не работим ръка за ръка. Днес, когато отбелязваме Световния ден за борба с диабета, призовавам държавите членки и заинтересованите страни да засилят сътрудничеството си, за да можем да подобрим живота на милионите европейци, живеещи с диабет. Време е за действие.

Данни

Дата на публикуване
13 Hоември 2023 г.
Автор
Представителство в България