Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България
Новинарска статия13 януари 2022Представителство в България

„Творческа Европа“: По-голям бюджет през 2022 г. в подкрепа на секторите на културата и творчеството

Европейската комисия прие работната програма за 2022 г. на програма „Творческа Европа“, след което ще последва началото на съответните покани за представяне на предложения.

Творческа Европа

Европейската комисия прие работната програма за 2022 г. на програма „Творческа Европа“, след което ще последва началото на съответните покани за представяне на предложения. С бюджет от около 385 милиона евро, почти 100 милиона евро повече в сравнение с 2021 г., „Творческа Европа“ засилва подкрепата си за творческите и културните партньори, като отчита предизвикателствата, произтичащи от кризата с COVID-19 и нарастващата конкуренция в световен мащаб.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Секторите на културата и творчеството са духът на европейското общество. Знаем каква издръжливост демонстрираха нашите сектори на творчеството и културата през последните две години. През 2022 г. програма „Творческа Европа“ ще разполага с най-големия си бюджет до момента. ЕС подкрепя тяхното възстановяване, творческия им процес и потенциала им за иновации. Приканваме хората на изкуството, творците и културните дейци да проучат многобройните възможности за финансиране, предоставяни от програмата „Творческа Европа“, и да се възползват от тях.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите тук.

Данни

Дата на публикуване
13 януари 2022
Автор
Представителство в България