Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Новини и събития

Актуални новини

  • Новинарска статия

Координация на икономическите политики: ЕК определя насоки за справяне с енергийната криза и за повишаване на екологосъобразността и цифровизацията на Европа

ЕК постави началото на цикъла на европейския семестър за 2023 г. за координация на икономическите политики.