Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Представителство в България

Членството в Европейския съюз допринесе за подобряването на почти всички аспекти на нашия живот – от начина, по който работим, пътуваме и пазаруваме, до качеството на околната среда, възможностите ни за учене и начина, по който предприятията ни купуват и продават стоки и услуги. Този уникален политически и икономически съюз е и най-успешният мирен проект в историята.

Въпреки многобройните успехи обаче съществуват множество митове за Европейския съюз, които понякога предизвикват безпокойство. Разпространението на подвеждаща и невярна информация е голямо предизвикателство за Европа. Заедно с държавите членки ЕС работи за изпълнението на набор от действия за справяне с разпространението и отрицателното въздействие на дезинформацията върху нашите общества.

За повече информация относно действията на ЕС за борба с дезинформацията вижте:

EUvsDisinfo - водещ проект на Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство към Европейската служба за външна дейност (East StratCom) 

Набор от материали за учители - Да разпознаваме и да се борим с дезинформацията

Мерки във връзка с коронавируса – Борба с дезинформацията

Дезинформация свързана с Украйна

Митовете се оборват лесно, когато разполагате с фактите. Нека видим фактите относно някои популярни митове за ЕС, разпространявани в България.

Новинарска статия |

Оръжия за масова заблуда

Дезинформацията относно предполагаемото планиране на ядрени атаки или използването на биологично оръжие доминира в прокремълските медии и китайските държавни медии.

Новинарска статия |

Мит: Няма смисъл от ограниченията на въглеродните емисии в ЕС

Мит: "Няма смисъл от ограниченията на въглеродните емисии в ЕС, защото процентът на европейските емисии е нищожен спрямо други големи замърсяващи държави и влиянието му върху планетата е минимално."

Новинарска статия |

Мит: ЕС ни кара да приемем Истанбулската конвенция, която налага "нестереотипни роли на пола"

Мит: "ЕС ни кара да приемем Истанбулската конвенция, която налага учебни програми за изучаване на "нестереотипни роли на пола", признаването на "трети пол" и дава възможност за узаконяване на еднополовите бракове."

Новинарска статия |

Мит: Пакетът за Мобилност I е в интерес само на Франция и Германия

Мит: "Пакетът за Мобилност I е в интерес само на Франция и Германия; той не зачита позицията на периферните държави от Източна Европа, нарушава правото на свободна конкуренция,  мерките му дискриминират българския транспортен бранш и ще доведе до унищожаването му."